درتکاپو

نوشتاری ساده از مطالبات و مطالعات

امواج طوفانی

امواج طوفانی

امواج طوفانی


آوازه اش تا گنبد مینا بلند است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
سَفَر خوانِ کرمان

سَفَر خوانِ کرمان

بنام خدا

بازم شدم مبتلای تو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
اعتراف به ناکارآمدی لیبرالیسم

اعتراف به ناکارآمدی لیبرالیسم

فضای مجازی عرصه ای باز برای بیان افکار و مطالب افراد جامعه در هر سطحی هست. فضایی که شما را فارغ از هرگونه دسته بندی علمی، موضوعی، فرهنگی، اقتصادی و ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
شعر 9 دی

شعر 9 دی

نهم دی ماه، روز حماسه...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
دماوند مطلّا

دماوند مطلّا

یک رباعی برای این روزهای گنبد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی