درتکاپو

نوشتاری ساده از مطالبات و مطالعات

این مرد عبای آمریکایی دارد

این مرد عبای آمریکایی دارد

(به سفارش خبرگزاری دانشجو)

لینک مقاله

تاریخ انقلاب مملو است از حضور افرادی که در لباس دینداری و خیر خواهی سعی کرده اند به خواسته های نفسانی خود برسند .کسانی که حقوق بشر را لقلقه ی زبان ساختند

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
سَفَر خوانِ کرمان

سَفَر خوانِ کرمان

بنام خدا

بازم شدم مبتلای تو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
اعتراف به ناکارآمدی لیبرالیسم

اعتراف به ناکارآمدی لیبرالیسم

فضای مجازی عرصه ای باز برای بیان افکار و مطالب افراد جامعه در هر سطحی هست. فضایی که شما را فارغ از هرگونه دسته بندی علمی، موضوعی، فرهنگی، اقتصادی و ... 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
شعر 9 دی

شعر 9 دی

نهم دی ماه، روز حماسه...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
دماوند مطلّا

دماوند مطلّا

یک رباعی برای این روزهای گنبد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی
شعری برای اربعین

شعری برای اربعین

دوبیت برای اربعین ...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابوالفضل فیاضی