بسم الله الرحمن الرحیم

سرکوب فریاد

این مقاله در الف

همزمان با شکل گیری نهضت بیداری اسلامی در کشورهای عربی ، برخی از قدرت های سلطه گر منافع ذی قیمت خود را در منطقه در معرض خطر می بینند.

 

خطری از سوی مظلومانی که تا کنون زیر یوغشان بوده اند و اکنون می خواهند حق از دست رفته شان را باز پس ستانند.موقعیتی که اکنون در منطقه شاهد آن هستیم اگر مجال رشد کردن بیابد قدرتهایی امثال آمریکا دیگر حیات خلوتی در خاور میانه برای به پیش بردن نقشه های منفعت طلبانه خود نخواهند داشت و در گورستانهای غربی مدفون خواهند شد.رژیم صهیونیستی که پاشنه آشیل غربی ها و هم پیمانانش در منطقه منقول است در باتلاق به وجود آمده دست و پا می زند و تنها شانس حیات سیاسی خود را طرح به اصطلاح صلح می خواند و می داند!دور از انتظار نیست که این ها برای خطر به وجود آمده  به آب و آتش بزنند و به داد سر سپردگان خود در منطقه بشتابند.

 امروز فریادهای مردم مسلمان در هر گوشه و کناری از این کشورها با پاسخی  جز گلوله ،جز خون و جز اصرار بر ظلم مواجه نمی شود.آن هایی که خود را حقوق بشری می خواندند،حالا شده اند تابلو دارِ "ناقض حقوق بشر."معلوم می شود که حقوق بشر آن ها در خدمت منافع آن هاست و نه کس دیگری.

نظامیان سعودی به بحرین یورش برده اند.آل سعود خوب می داند که اگر این قیام ها در منطقه جان بگیرد دیر یا زود گریبان گیر آن ها نیز خواهد شد و بساط ظلمشان را بر خواهد چید.

اقداماتی از قبیل سوزاندن قرآن کریم و تخریب مساجد در بحرین توسط حکومت خودکامه آل خلیفه دل هر مسلمانی را به درد می آورد .آل خلیفه با این کار از دایره دین خارج شده و در رده کفار قرار گرفته اند.هم اکنون برخی از رسانه های خود فروخته با انتخاب برخی اخبار خاص سعی دارند تا به فضا سمت و سویی خاص بدهند و مبارزات مردم در راستای سرنگونی حکومت مستبد را به یک اختلاف مذهبی مبدل سازند.مهم این است که مردم بحرین و بقیه کشورها به دنبال قطع دست فتنه افکن اجانب و در راس آن ها آمریکا از کشورشان هستند والبته اگر هم طرح چنین مسائل ایذایی از اطراف به گوش رسید باید هوشیار بود که به لطف خدا مردم مبارز از آگاهی لازم برخوردارند.

اما چند نکته در این خیزش های اسلامی وجود دارد که عنایت داشتن به آن ها خالی از لطف نیست:

-         متضرر شدن آمریکا و آن هایی که مرام آمریکایی دارند در این تحولات موجب شده تا این جماعت برای دستیابی به ذخایر عظیم نفتی بخواهند انقلاب های مردمی را به طریقی به سمت خود بکشند و مصادره کنند.

-          امثال آمریکا از قوت گرفتن اسلام و به ویژه تشیع هراس دارند و سعی دارند آرمان را به گونه ای دیگر جلوه دهند و با اختلاف افکنی از سرعت قوت گرفتن آن ها بکاهند.

-         در شرایطی که مستکبران در حال ناامید کردن مردم منطقه از ادامه مبارزات  خود هستند اتحاد مسلمانان جهان و نیز اعلام حمایت خود از مردم مظلوم و مسلمان این کشورها می تواند در مصمم ساختن هرچه بیشتر آن ها برای به پیش بردن اهداف خود کمک بسزایی کند.

به نظر می رسد با مقاومت روز افزونی که ما از ملتهای بحرین،لیبی ،اردن و ... شاهد هستیم آینده ای روشن در انتظار آن ها باشد.اگر چه مشکلاتی هم چون خلا رهبری در این انقلاب ها مشهود است و حتی ممکن است مسئله ساز نیز شود اما اراده و پشتکار خوبی که دیده می شود و ایضا آگاهی و بصیرت مردم و هم چنین روشنگری های مبارزان سیاسی میتواند مسیر اصلی این خیزش ها را حفظ کند و به ایجاد خاورمیانه ای جدید بدون استعمارگرانی همچون آمریکا کمک کند.